P@ssBy

04.03.2020

Рецепцията на преводната литература за и от Индия в България

Антония Терпешева В монографията си „Ботуша в българската литературна мода“ Дария Карапеткова представя рецепцията на преводите на италианските литературни произведения у нас. В паралел с нея […]
04.03.2020

Сравнителен анализ на литературните тенденции в България и Италия след Втората световна война

Веселина Благоева  Увод Втората световна война е един от най-големите сблъсъци на военна мощ в близкото минало на световната история. Масивния военен конфликт, повлиян от неизненадващото […]
04.03.2020

Рецепция на руската литература в България

Боряна Братоева Увод Настоящата курсова работа има за цел да изложи накратко една важна за нашето литературно общество книга – „Ботуша в българската литературна мода” на […]
04.03.2020

Коментар на превода на откъс от романа “Страданията на младия Вертер” на Йохан Волфганг фон Гьоте

Берна Емурла Увод        Настоящата курсова работа има за цел да представя книгата Ботуша в българската литературна мода на Дария Карапеткова, в която се разказва за […]