P@ssBy

24.02.2019

Рецепция на Алберто Моравия

  Траян Митев   Алберто Моравия е водещ представител на италианския неореализъм. Типични нотки на това литературно течение се долавят още в романа му „Безразличните“ от […]
18.02.2019

През погледа на чужденеца

Фолклор и легенди. Българската култура – Agnese Alberghini Хорото – Alessandra Lorandi За произхода и ролята на (старо)българския език – Anda Amelia Neagu Литературен поглед на България (от Възраждането […]
18.02.2019

Рецепцията на Хасан Бласим в България и отношението автор-преводач

  Андриана Хамас    Рецепцията на Хасан Бласим в България и отношението автор-преводач (вдъхновена от „Ботуша в българската литературна мода“)    Настоящата курсова работа си поставя за […]
18.02.2019

Рецепция на романа „Портретът на Дориан Грей“

  Магдалена Христова            Балансът между опростения  и усложнения превод   Портретът на Дориан Грей е готически роман, който съчетава красиво писане с нетипичен за времето […]