P@ssBy

08.07.2020

Мюнхенското академично издателство „AVM – Akademische Verlagsgemeinschaft München“ публикува на български език две монографии на Благовест Златанов

Под егидата на Немско-българското сдружение за поощряване на връзките между Германия и България („Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien e.V.“) и в […]
23.06.2020

Транскрипционни дилеми

Борис Парашкевов Дария Карапеткова Амелия Личева С гръцкия по произход термин дилема се означава необходимостта и същевременно затруднението да се вземе едно от две възможни решения. […]
23.06.2020

За преводната рецепция

Гергана Дадова Книгата на Дария Карапеткова „Ботуша в българската литературна мода“ отразява емблематични моменти от присъствието на италианската литература в България в периода от 1878 до […]
04.03.2020

Рецепция на Мо Йен в България

Яна Николова  Увод     Настоящата курсова работа има за цел да разгледа книгата на Дария Карапеткова „Ботуша в българската литературна мода“ и статията на Владимир Трендафилов […]