Блог

26.08.2020

Presentation from the Final Public Session dedicated to the dissemination of project results – Heidelberg University

Presentation from the Final Public Session dedicated to the dissemination of project results – project  № 2018-1-BG01-KA203-047873, organised by the Heidelberg University
26.08.2020

Публикуване на антологията “Do příští trávy”

Антологията Do příští trávy („До другата трева“) представя поетичните творби на 25 български поети от 2-та половина на ХХ век, като хронологически обхваща периода от А. […]
07.08.2020

Presentation from the Final Public Session, dedicated to the dissemination of project results – Ca-Foscari University, Venice

Presentation from the Final Public Session, dedicated to the dissemination of project results – project № 2018-1-BG01-KA203-047873 – organized by Ca-Foscari University, Venice
07.08.2020

Presentation from the Final Public Session dedicated to the dissemination of project results – Charles University, Prague

Presentation from the Final Public Session dedicated to the dissemination of project results  –  project № 2018-1-BG01-KA203-047873 – organized by Charles University, Prague