Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проекта – Университет „Рупрехт-Карлс“, Хайделберг