parallax background

Партньорските организации, реализиращи проекта, са:


Сдружение "Инициативи за младежко и академично развитие", ИМАР

Магистърска програма "Преводач-редактор" към СУ

Катедра "Българистика" в Славистичния институт на Университета в Хайделберг, Германия

Катедрата по южнославистични и балканистични изследвания при Философския факултет на Карловия университет в Прага

Университет Ка' Фоскари, Венеция

 

Участници


Амелия Личева

Професор доктор


заместник-декан на Факултета по славянски филологии в Софийския университет, ръководител на МП "Преводач-редактор", литературен критик и главен редактор на "Литературен вестник".

Дария Карапеткова

Доцент доктор


Съръководител на МП "Преводач-редактор" и ръководител на Италианския профил към програмата, преподавател по теория и критика на превода и италиански език в катедра "Романистика" към Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет, литературен критик и преводач от италиански език .

Чавдар Парушев

Доктор


Ръководител на ИМАР, преводач, преподавател по специализиран английски език.

Людмил Веселинов

Доктор


Художник

Ружа Мускурова

Преводач


преводач от и на английски език, системен администратор на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Кл. Охридски"

Ренета Килева

Доцент доктор


ръководител на Катедра "Германистика и скандинавистика" в Софийския университет, преподавател по теория на превода с немски език. Води и курсове по специализиран превод, преводач от немски език.

Благовест Златанов

Доцент доктор


ръководител на специалността "Българистика" в Славистичния институт на Университета в Хайделберг, Германия, преподавател по превод и преводач, литературен критик..

Божана Нишева

Доктор


Бохемистка и българистка, главен асистент в Катедрата по южнославистични и балканистични изследвания при Философския факултет на Карловия университет в Прага. Преподава редица българистични дисциплини, сред които са и семинарните занятия по превод на художествени и на специализирани текстове от/на български и чешки език.

Илияна Кръпова

Професор доктор


Професор по езикознание в Университета "Ка-Фоскари", Венеция, автор на специализирана литература и речници

Ася Асенова

Главен асистент доктор


лектор по български език в Университета във Венеция, преподавател по български език като чужд в СУ "Св. Кл. Охридски".

Ивета Ташева

Доктор


Д-р Ивета Ташева, дм, е един от водещите български кардиолози. Към момента е завеждащ Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Софиямед“. Защитила е докторска дисертация в Медицинския факултет на Софийския университет. Води часове по превод на медицинска терминология към МП „Преводач-редактор“ в СУ.