Сравнително литературознание и превод

Free

Includes lifetime access

Course Overview

Курсът „Сравнително литературознание и превод“ е разделен условно на три части. В първата се проследяват някои ключови за литературознанието на 20 в. теории като херменевнтчната, рецептивистката, деконструктивистката и се полагат връзките на тези теории с превода. Разгледани са идеите и на някои водещи фигури в преводознанието от периода като Джойрдж Стайнър, Анри Мешоник, Антоан Берман. 
Втората част се концентрира върху идеите на съвременното сравнително литературознание и фокусирането му около мисленето за световната литература като циркулация в превод. Представени са идеите на известни съвременни литературоведи, сред които Емили Аптър, Дейвид Дамрош, Гаятри Спивак. Застъпен е и българският пробив в темата с разработките на Дария Карапеткова. 
Третата част на курса се съсредоточава върху преводите в България през последните години, издателските политики и стратегии, както и върху тенденциите в превода на българската литература навън и нейната конвертируемост. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *