News

03.08.2020

Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проекта – София

Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проект  № 2018-1-BG01-KA203-047873, организирана на 2 март 2020 г. от Сдружение “Инициативи за младежко и академично […]
30.07.2020

Събитие за популяризиране на дейностите по проекта в университета “Ка’ Фоскари”, Венеция

СЪБИТИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ в рамките на проект: „International Translator Passport: Developing Functional Translation Strategies for Varieties of Text Types“ Registration number of the project […]
29.07.2020

Събитие за популяризиране на дейностите по проекта в Карловия университет

 СЪБИТИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ в рамките на проект „International Translator Passport: Developing Functional Translation Strategies for Varieties of Text Types“ Название на събитието: Mezinárodní překladatelský […]
29.07.2020

Събитие за популяризиране на дейностите по проекта в Университета в Хайделберг

СЪБИТИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ в рамките на проект „International Translator Passport: Developing Functional Translation Strategies for Varieties of Text Types“ /25-26. 05. 2020, Хайделберг-Манхайм/ На […]