д-р Чавдар Парушев

25.08.2020

Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проекта – Университет „Рупрехт-Карлс“, Хайделберг

Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проект  № 2018-1-BG01-KA203-047873, организирана от Университета „Рупрехт-Карлс“, Хайделберг