Събитие за популяризиране на дейностите по проекта в Карловия университет