Рецепция на книгата „Ботуша в българската литературна мода”