Рецепцията на Хасан Бласим в България и отношението автор-преводач