Рецепцията на Пиер Паоло Пазолини в България: поезия, белетристика, кинокритика (1967–2013)