Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проекта – София