Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проекта – Университет Ка-Фоскари, Венеция