Събитие за популяризиране на дейностите по проекта в Университета в Хайделберг