За някои особености
при превода на испански език на различните видове медицински текстове