Заключителна публична сесия по проект № 2018-1-BG01-KA203-047873