„Граничен пост“ – деликатен, но мощен призив към всички нас