Транснационална среща по проекта „International translation passport: developing effective functional practices for translation of different text types“.

В периода 12-16 май в Карловия университет в Прага се състоя втората Транснационална среща по проекта „International translation passport: developing effective functional practices for translation of different text types“. На срещата присъстваха всички партньори от организациите участници: ИМАР, МП „Преводач-редактор“, Карловия университет, Университета Ка-Фоскари във Венеция и Института по славистика в Хайделберг. Цел на срещата беше подробното обсъждане на готовите електронни курсове, тяхното прилагане във всички партньорски университети и резултатите от започнала апробация.

Дискутирана беше и работата по изготвянето на новите курсове в сферата на превода и нуждите на студентите във всяка от партньорските организации. Постигнат беше консенсус по облика и съдържанието на бъдещите курсове, както и по най-общата тематична рамка.