Транснационална среща по проекта „International translation passport: developing effective functional practices for translation of different text types“

 

В периода 22-25 ноември в Università Ca’ Foscari във Венеция се състоя третата Транснационална среща по проекта „International translation passport: developing effective functional practices for translation of different text types“. На срещата присъстваха всички партньори от организациите участници: ИМАР, МП „Преводач-редактор“, Карловия университет, Университета Ка-Фоскари във Венеция и Института по славистика в Хайделберг. На срещата се обсъдиха апробирането на готовите курсове по превод, както и подготвяните конференции и срещи по проблемите на проекта, предвидени за неговата финална част и свързани с разпространението на постигнатите резултати.