Теоретични курсове

13.12.2018

Превод и рецепция

13.12.2018

Сравнително литературознание и превод

Курсът „Сравнително литературознание и превод“ е разделен условно на три части. В първата се проследяват някои ключови за литературознанието на 20 в. теории като херменевнтчната, рецептивистката, […]
13.12.2018

Рецепция на българската литература в Германия

13.12.2018

Рецепция на българската литература в Италия