Блог

26.08.2020

Публикуване на антологията “Do příští trávy”

Антологията Do příští trávy („До другата трева“) представя поетичните творби на 25 български поети от 2-та половина на ХХ век, като хронологически обхваща периода от А. […]
25.08.2020

Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проекта – Университет „Рупрехт-Карлс“, Хайделберг

Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проект  № 2018-1-BG01-KA203-047873, организирана от Университета „Рупрехт-Карлс“, Хайделберг
07.08.2020

Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проекта – Карлов университет, Прага

Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проект  № 2018-1-BG01-KA203-047873, организирана от Карловия университет, Прага
07.08.2020

Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проекта – Университет Ка-Фоскари, Венеция

Презентация от Заключителната публична сесия, посветена на разпространението на резултатите по проект  № 2018-1-BG01-KA203-047873, организирана от Университета Ка-Фоскари, Венеция